Yönetişim: Hakkında

Bu kategori başlığı altında yerel yönetimin kamu yönetimi süreçlerinde açıklık, şeffaflık be hesap verilebilirlik ilkeleri dayanağında vatandaşların yönetime katılımlarının artırılmasını sağlayan uygulama, analiz, politika oluşturma sürecinde destek sağlayan veri setleri yer almaktadır (Encümen kararları, meclis kararları, karşılanan dilek, şikayet, istek ve bütçe verileri gibi).