Kullanım Koşulları

 T.C. Tuzla Belediyesi tarafından üretilen geniş ve değerli veri kaynak havuzlarının, kamunun kullanıma sunulmasını sağlamak ve verilerden faydalandırmanın standartlarının belirlenmesi için bu kullanım koşulları hazırlanmıştır. Açık Veri Portalı’ndaki verilere erişmekle işbu kullanım şartlarını kabul etmiş olursunuz.

Lisanslama

 • Açık Veri Portalı’nda yer alan veriler Lisans başlığı altında ayrıntıları yer alan “CC BY 4.0 Uluslararası Lisansı” ile paylaşılmaktadır.
 • Portalda sunulan tüm verilerin fikri mülkiyet ve ticari kullanım hakları T.C. Tuzla Belediyesi’ne ait olup bir başka kişi/kurum/kuruluşa devredilemez. Aleni şekilde paylaşım yapılmış olması verileri kamu malı haline getirmez.
 • T.C. Tuzla Belediyesi, Açık Veri Portalı üzerinden paylaşılan verilerle ilgili kullanıcıya münhasır olmayan bir lisans vermektedir.
 • Açık Veri Portalı’ndaki veriler kamu kaynakları ile işlenerek paylaşılmakta ve yeniden kullanım ile tekrar kamu için faydaya dönüşmesi hedeflenmektedir. Bu temel gerekçeden hareketle portal üzerindeki verilerin yeniden kullanımı ile oluşturulan servisler, ürünler, veri setleri ve benzeri hususlara erişim ücretli olamaz.
 • Kullanıcı, T.C. Tuzla Belediyesi’ne atıf vermek kaydıyla ticari amaç da dahil olmak üzere kopyalanabilir, düzenlenebilir, dağıtılabilir.
 • Kullanıcı, verilerin kullanımı ile ürettiği içerikleri kısıtlayacak yasal koşullar ya da teknolojik önlemler uygulayamaz.
 • Açık Veri Portalı’ndaki verilerin kullanımı süresizdir.

Kullanım İle İlgili Hukuku Şartlar

 • Açık Veri Portalı’ndaki veriler, "olduğu gibi" ve yalnızca bilgi amaçlı olarak sağlanır.
 • T.C. Tuzla Belediyesi herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle Açık Veri Portalı’ndaki içeriğin paylaşımını durdurma hakkını saklı tutar.
 • Açık Veri Portalı’nda paylaşılan herhangi bir verinin içeriği, doğruluğu, güncelliği, eksiksizliği veya belirli bir amaca uygunluğu ya da herhangi bir verinin kullanımına ilişkin hiçbir garanti vermez.
 • T.C. Tuzla Belediyesi,
  • Nedeni ne olursa olsun Açık Veri Portalı’nda sağlanan verilerdeki herhangi bir hata, eksiklik veya yanlışlık; veya
  • Verileri kullanan veya bunlara dayanan herhangi biri tarafından alınan veya alınmayan herhangi bir karar; veya
  • Açık Veri Portalı'na veya Açık Veri Portalı'nda sağlanan verilere erişim sırasında veya bunun sonucunda herhangi bir bilgisayarda meydana gelebilecek herhangi bir virüs, anlık yapılan veri bağlantılarında yaşanacak kesintiler ve benzeri başka bir zarardan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu tutulamaz.
 • Kullanıcılar, portaldaki veri setleri üzerinden tersine mühendislik ile veya bir başka veri tabanı ile eşleştirerek anonimleştirilmiş olan veriye konu kişisel veriye, ticari sırra veya gizli bilgiye erişmek için girişimlerde bulunamaz. Aksi durumda portal kullanıcısı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nun kişisel verilere ilişkin hükümlerini ihlal etmiş olacağının bilincinde olduklarını beyan ederler.

 Bu kullanım şartları, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir ve bu yasalara göre yorumlanacaktır. Bu Kullanım Koşullarından kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık durumunda, İstanbul Anadolu Adliyesi mahkemeleri yetkilidir.