Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla T.C. Tuzla Belediyesi tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 • Bu siteyi ziyaret etmeniz sebebiyle oluşan IP adresiniz, ziyaret ettiğiniz sayfa ve zaman gibi bilgiler site bünyesinde toplanmakta ve istatistiksel veriler elde etmek amacıyla işlenmektedir.
 • Portalımıza üye olmanız halinde kimlik ve iletişim bilgileriniz hesap oluşturmanız için işlenmektedir.
 • İletişim bölümünden bize mesaj göndermeniz halinde kimlik ve iletişim bilgileriniz kurumsal iletişim amacıyla işlenmektedir.
 • Bültene üye olmanız halinde açık rızanıza dayalı olarak size yeni veri setleri ve güncel gelişmelerden haberdar etmek için işlenmektedir.

Portalımızdaki Çerez Kullanımı Hakkında Bilgilendirme

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen adres tarafından yerleştirilmektedir. İnternet sitemizde yalnızca birinci taraf çerez kullanılmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Çerezler kullanım amaçlarına göre kesinlikle gerekli, işlevsel veya reklam/pazarlama gibi amaçlarla kullanılabilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde açıkça talep etmiş olduğunuz bilgi toplum hizmetlerinin sunulabilmesi için kesinlikle gerekli çerezler kullanılmaktadır.

Bu bilgilendirme kapsamında portalımızda oturum açma ve site güvenliğini sağlamak amacıyla işlenmektedir sadece gerekli, birinci taraf çerezler kullanılmaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz kanunen vermek zorunda olabileceğimiz adli ve idari merciler hariç hiçbir kişi ya da kuruma aktarılmamaktadır. Yurt dışına kişisel veri aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Dijital ortamda otomatik olarak toplanan kişisel verileri işlerken dayandığımız hukuki sebepler aşağıdadır:

 • Hukuki Sebep
  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
  İşleme Amacı
  • İletişim bölümünden bize mesaj gönderilmesi
  • Üyelik için açılan hesabın saklanması

 • Hukuki Sebep
  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
  İşleme Amacı
  • Kesinlikle gerekli, birinci taraf oturum çerezler ve kalıcı çerezler
  • Anonimleştirilerek tutulan istatistiksel ziyaretçi verileri

 • Hukuki Sebep
  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
  İşleme Amacı
  • 5651 sayılı Kanun gereği trafik bilgilerinin kayıt edilmesi

 • Hukuki Sebep
  Açık rıza alınması
  İşleme Amacı
  • E-bülten üyeliği, yeni veri setleri ve güncel gelişmelerden Sizi haberdar etmek,

İlgili Kişinin Hakları

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi doğrultusunda ilgili kişilerin kişisel verileri üzerinde hakları bulunmakta olup, bu kişiler bahsi geçen haklarını Belediyemizin yazışma adresine yasal usule uygun olarak başvuruda bulunmak suretiyle kullanabilirler.