Şehircilik: Hakkında

Bu kategori başlığı altında şehircilik kapsamında yerel yönetimin iktisadi, sosyal ve estetik planlarına yönelik veriler, şehir yaşamına yönelik veriler sunulmaktadır (Yapı kullanım izinleri, işyeri ruhsatları, inşaat projeleri, yapılaşma, yapı denetimleri, kent coğrafi verileri gibi).