Eğitim: Hakkında

Bu kategori alanında yerel yönetim hizmetleri kapsamında sunulan eğitim hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin veriler sunulmaktadır (Halk eğitim faaliyetleri verileri, eğitim yardım verileri, deprem eğitim faaliyetleri verileri, kadın eğitim verileri gibi).