Çevre: Hakkında

Bu kategori başlığı altında yerel yönetimin görev alanına giren iklim, hava, su, toprak izlem verileri ve yerel yönetimin doğa varlıklarının korunmasına ilişkin veriler ve çevre planlaması ve sürdürülebilirliğe ilişkin veriler yer almaktadır (Atık miktarları, geri dönüşüm verileri, hava kalitesi ölçüm verileri, baraj doluluk oranları, su kalitesi izleme, atık su verileri gibi).