Afet ve Acil Durum Yönetimi: Hakkında

Bu kategori alanı kapsamında afet ve acil durumlara yönelik alınabilecek önlemler kapsamında yapılan hizmet ve faaliyetlere ilişkin veriler sunulmaktadır (afet ve acil durum toplanma alanları verileri, itfaiye müdahale verileri, lokasyon verileri, sağlık kurumları lokasyon verileri gibi).