Yıl ve Aylara Göre Toplantı ve Alınan Karar Sayıları - Veri Seti