Yıl ve Aylara Göre Toplantı ve Alınan Karar Sayıları - Veri seti

  • Yönetişim

    Bu kategori başlığı altında yerel yönetimin kamu yönetimi süreçlerinde...