Tuzla Belediyesinde Bulunan Parklar ve İmkanlar (2022) - Veri Seti

  • Sosyal Hizmet

    Vatandaşların yaşam refahını yükseltme ve sosyal bir belediye hizmeti sunma...

  • Yaşam

    Bu kategori başlığı altında akıllı şehir yapılanması kapsamında şehir...

  • Çevre

    Bu kategori başlığı altında yerel yönetimin görev alanına giren iklim, hava,...