Tuzla Belediyesi Yıllara Göre Yapılan Kültür-Sanat Etkinlikleri - Veri seti

  • Kültür ve Sanat

    Kent yaşamında yerel yönetim tarafından sunulan kültür sanat eğitimleri,...

  • Sosyal Hizmet

    Vatandaşların yaşam refahını yükseltme ve sosyal bir belediye hizmeti sunma...