Veri Seti

1 dataset found

Etiketler: toplantı karar Organizasyonlar: Yazı İşleri Müdürlüğü
  • Yıl ve Aylara Göre Toplantı ve Alınan Karar Sayıları

    Yıl ve her aya ait yapılan toplantı sayıları ve bu toplantılarda alınan kararların sayısı.