Veri İstekleri

3 adet veri isteği bulundu

  • Engelli şarj istasyonlarının anlık olarak dolu boş inaktif durumu

    Merhaba engelli şarj istasyonlarının anlık olarak dolu mu boş mu veya inaktif...
  • Engelli Şarj İstasyonlarının Aktifllik Doluluk Oranları

    Merhaba Engelli Şarj İsatasyonları veri setinize ulaştım buna istinaden...
  • onaylanmadan paylaşılan veri seti

    onaysız paylaşılan veri seti